Teknik ve İdari İşler Müdürlüğü

Elektrik ve Teknik İşler

Görevleri;

  • Üniversite bünyesinde bulunan ; tüm elektrikli cihazların ve elektrikli sistemlerin; arıza,bakım ve onarım işlerini yapılmasını sağlamak.
  • Üniversitenin;elektrik ve telefon giderleri ile ilgili detaylı rapor hazırlanması,taşeronların kullandığı elektrik ve telefon sarfiyatını hesaplayarak tutanak hazırlanmasını denetlemek.
  • Üniversitenin elektrik ve mekanik tüm projelerini muhafaza etmek, gerektiğinde yenilemek ve telefon santralinin arıza ve bakımı ile ilgili işlerin koordinasyonunu yapmak.
  • Üniversite tarafından düzenlenen tüm organizasyonların kampüs içi ve kampüs dışı çalışmalarına lojistik destek sağlamak.
  • UPS prizlerinin dağılımı ve araştırılması ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini denetlemek.
  • Dersliklerin fiziki koşullarının uygunluğunu sağlamak.
  • Dersliklerdeki demirbaşın kullanıma elverişliliğini sağlamak.
  • Teknik servis biriminde kullanılacak teknik malzemenin tespitini yapmak ve alınmasını sağlamak.
  • Üniversite bünyesinde bulunan mobilya ve aksesuarlarının arıza,bakım ve tamiratlarının yapılmasını sağlamak.

Birim Personelleri;

Birim Şefi: Özgür ENET | Tel: 0(232)4888320 | Email: ozgur.enet@ieu.edu.tr

Birim Teknisyeni: Soner ŞANLIÖZ | Tel: 0(232) 4888302 | Email: soner.sanliöz@ieu.edu.tr

Birim Teknisyeni: Erdal UYGUL | Tel: 0(232)4888154 | Email: erdal.uygul@ieu.edu.tr

Birim Teknisyeni: Hüseyin ÖZDİL | Tel: 0(232)4888320 | Email: huseyin.ozdil@ieu.edu.tr

Birim Teknisyeni: Kemal KİLİMCİ | Tel: 0(232)4888320 | Email: kemal.kilimci@ieu.edu.tr

Birim Teknisyeni: Serkan İNAL | Tel: 0(232)4888320 | Email: serkan.inal@ieu.edu.tr