İdari İşler Müdürlüğü

Evrak Kayıt ve Doküman Hizmetleri

Görevleri;

  • Kurumun gelen-giden evrak takibinin ve öğrenci dilekçelerinin Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Programına girişlerinin yapılması.
  • Faturaların gider onaylarının yapılması ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi.
  • Birimin Kalite Yönetim Standartlarına yönelik olarak kalite belgelerinin dokümantasyon işleri ile ilgilenmek.
  • Birimin web sayfasındaki güncelleme işlemlerinin ve yeni veri girişlerinin yapılması.

Birim Personelleri;


Birim Memuru: Mehmet Bulut | Tel: 0(232)4888317 | Email: mehmet.bulut@ieu.edu.tr