İdari İşler Müdürlüğü

Güvenlik Hizmetleri

Görevleri;

  • Üniversitemizin güvenliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  • Güvenlik personelinin günlük devam çizelgesinin kontrolünü yapmak.
  • Üniversitemizin binalarının içinde ve dışında sigara içilmemesi, uygunsuzluklar vb. durumların oluşmaması içingerekli önlemleri almak.

Birim Personelleri;

Birim Şefi: Nevzat KAYGISIZ | Tel: 0(232)4888111 | Email: nevzat.kaygısız@ieu.edu.tr